Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 219423

Dato: 04.08.2020

Jeg sier nei til genmodifisert mat.

Jeg synes ikke at det skal utføres tester med genmodifisering hverken på dyremat eller menneske at.