Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127818

Dato: 18.08.2020

Neitakk til eksperimentell testing av gen teknologi på mennesker!