Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 420266

Dato: 05.08.2020

klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19
Dette bør ikke forekomme, det er alt før mange variabler og alt for lite kunnskap om genmodifisert organismer og ikke minst kontraindikasjoner som vaksiner i dag hhar, og bivirkninger det medbringer. Norge bør gå som et godt forbilde og fortsette med å forby GMO, det vi også bør vise er de gode norske verdier og folkeskikk som viser et godt menneskeretts syn og retten til fritt helsevalg, og egenrett til egen kropp, tanke og sjel. Tvang er ikke akseptabelt for oss Normenn og Landsmenn.

vi bør være veldig forsiktig å leke guder og praktisere GMO og Vaksine utvikling ukritisk og uten kontroll og etisk verdigrunnlag. Konsekvensutredning. Minimum 30 - 50 år med offentlig åpen informasjon, i et lukket og kontrollert miljø. Fokuset bør heller være på det naturlige og det mangfold vi allerede har her på jorden.