Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 552440

Dato: 09.08.2020

NEI