Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118530

Dato: 16.08.2020

Er imot dette. Vi trenger igen GMO