Høringssvar fra Bent Ebeltoft

Dato: 06.08.2020

Gitt den lave dødeligheten og det faktum at de som har død med Covid-19 har hatt underliggende sykdommer og en høy gjennomsnittsalder ser jeg det som uforsvarlig å bruke Covid-19 som et argument for en slik forskrift. En annen sak er at rapporteringen av Covid-19 dødsfall er høyst tvilsomt globalt, i svært mange tilfeller kan det ikke påvises at Covid-19 er den direkte dødsårsaken. De tidligere Corona pandemiene har også vist seg å være forbigående og hatt en langt mindre dødelighet enn antatt. På bakgrunn av dette vil det nærmest være en panisk handling å innføre en slik forskrift og bør derfor avvises og stemmes ned.