Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 808411

Dato: 10.08.2020

Det er svært betenkelig at det gis så kort høringsfrist.

FHI har ved tidligere anledning satt fram krav om vaksinering med lite testet vaksine. Dette ga en del uheldige utslag som blant annet tretthetssyndrom.
Jeg er meget skeptisk til FHI sin håndtering og at de setter krav om vaksinering. Sist ble det ropt "Ulv ulv" og det visste seg å være helt feil!

Jeg reserverer meg mot tvungen vaksinering før evt vaksine er 100% utprøvd slik vaksiner skal være for å være trygg!