Høringssvar fra Vibeke Sandåker

Dato: 05.08.2020

Jeg godtar ikke under noen omstendigheter:

Europaparlaments- og rådsforordning 2020/1043 av 15. juli 2020 om gjennomføring av klinisk utprøving med og utlevering av humane legemidler, som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av coronavirussykdom!!

Det er fullstendig uaktuelt!!