Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 597108

Dato: 09.08.2020

mot