Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 610401

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot tvungen vaksinering, etter erfaringene vi som samfunn sitter igjen med etter svineinfluensavaksineringen.