Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 770126

Dato: 10.08.2020

Dette er jeg fulstendig IMOT!!!!

Den svineinfluensa vaksinen fikk ødelagt sååå mange mennesker...

Hvorfor skal vi stole på at denne skulle fungere UTEN bivirkninger..??

Å for meg personlig tenker jeg at dette er å bruke menneskeheten til prøvekaniner

Å hvem står ansvarlig hvis denne vaksinen skulle ødelegge enda flere liv å i verstefall ta livet av mange mennesker???

Når det ikke er NOEN så tar det ansvaret såå ligger det vel i kortene at vi overhode IKKE KAN STOLE PÅ NOE AV DETTE!!!!

Min personlig mening er at dem som styrer landet vårt har ikke vist seg å være noen vi kan stole på.

Norge har tapt med glans i EMD i Strasbourg for å brutt menneskerettigheter gang på gang så gi oss grunn til å skulle stole på dem som styrer landet vårt..

Fordi det gjør i allfall IKKE jeg!!!!

Ikke kan man stole på det norske rettsystemet vi har i Norge i dag heller såå

HVORFOR SKULLE JEG DA STOLE PÅ DEM SOM LIKSOM SKAL GI OSS EN "FOREBYGGENDE VAKSINE MOT COVID-19???