Høringssvar fra Anne Snarud

Dato: 04.08.2020

Jeg sier NEI til dette høringsforslaget.

Jeg vil også tilføre at DERSOM det blir vedtatt, må regjeringen samtidig legge til rette for grundig oppfølging for å avdekke grad av negative helsekonsekvenser etter vaksineringen OG gi store pengemessige erstatninger for for eventuell tapt livsglede/innhold.

Dette er GMO testing på den norske befolkning, den friskeste (så langt) i covid-19 pandemien.

Jeg syns ikke det er så viktig å være best i klassen at jeg stiller meg bak vedtak som gjør befolkningen til prøvekaniner for eksperementell GMO inni kroppen når vi har bommet på å godta GMO behandlet mat i mange år før vi så konsekvensene av dette.