Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 385185

Dato: 05.08.2020

Det er grunnlovsstridig å innføre genmodifiserende vaksiner eller medisiner i Norge. Dette må stoppes.