Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 246449

Dato: 04.08.2020

Det er en menneskerettighet å bestemme over sin egen kropp. Det er

dessuten lovstridig å innføre pålegg som kan redusere menneskers

livskvalitet. Myndigheter skal jobbe for folk og etter folkets instruks, ikke

innføre kommersielle lover (legalt system) som strider mot grunnleggende

lover (allmennrett og naturlov). En nasjons selvråderett skal ikke fravikes til

fordel for fremmede nasjoner eller organisasjoner eller kommersielle

konstellasjoner. Disse er hverken folkevalgte eller har oen suverenitet på

norsk jord. Dessuten er det ikke anledning til å beskranke folks friheter i en

grad som gjør mer skade enn den beskyttelse det er antatt å ha. Endring av

menneskers DNA kan gi fremmede makter herunder kommersielle aktører

anledning til å hevde patentrettigheter på folks fysiologi (kropp). Dette har

skjedd med genmodifisert mat og vil trolig skje med mennesker også. Det er

allerede tatt it patenter på teknologi som skal koble en transhuman

organisme med kunstig intelligens og kryptovaluta og det er over 200

vaksiner i uttesting. De aggregerte effektene av vaksiner er aldri testet.

Ansvaret og kostnaden ved feil og skade er planlagt overført til myndigheter i

hvert land, og legemiddelindustrien er legalt fritatt for ansvar og

erstatningsplikt. Dette er det ikke lovmessig anledning til å gjøre, og derfor

er dette nå forsøkt gjort gjennom kommersiell lov. Det er ikke greit.