Høringssvar fra Turid Merete Holmen-Nilsen

Dato: 03.08.2020

Nei!

Her trenger det mer folkeopplysning om hva genmodifiserte organismer er.

Mer åpenhet rundt risiko.

Lettere gjennomslag for erstatning.

Klare retningslinjer på hvem som har erstatningsansvar og minstekrav på erstatning skal lovfestes før evt legemiddel blir brukt.

Full offentlighet og utgivelse av pakningsvedlegg og gjennomgang av risiko ved all offentlig helsetjeneste. Legeord skal forenkles, ikke pakkes inn i fagspråk.

Opplysninger om aborte menneske fostre innhold.

hvem som har erstatningansvar ved senskader.