Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 429245

Dato: 05.08.2020

Dette er veldig kort høringsfrist, midt i sommerferien.

Det er absolutt IKKE ansvarlig overfor befolkningen med klinisk utprøvning og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19.
Dette er i tillegg helt unødvendig da det allerede finnes et medikament, Hydroxychoroquine, som har vist seg å være en svært effektiv for behandling og forebygging av Covid-19. Dette er et rimelig medikament, det har ingen bivirkninger og er meget trygt å bruke.

Med vennlig hilsen

Vibeke Brems
Terapeut