Høringssvar fra Marit Nessa Østebø

Dato: 15.08.2020

Jeg ønsker at dette ikke vedtas.