Høringssvar fra Ragnhild Haslie

Dato: 03.08.2020

Dette vil jeg ikke være med på! Tukling med genmatriale! Vaksiner skal være godt begrunnet og utprøvd! Norge er ikke med i EU. Hvem skal stå ansvarlig før medisiner og vaksiner som fører til død??