Høringssvar fra Anne-Karin Eiken

Dato: 17.08.2020

Eg stiller meg svært kritisk til at regjeringa no vurderer å gjennomføre kliniske utprøvingar av GMO-legemiddel utan at det føreligg ei miljørisikovurdering eller tillatelse etter GMO-direktiva. Det trengs eit sikkerheitsnett i forhold til genmodifiserte organismar, fordi eit frislepp her kan få uante og alvorlege konsekvensar.