Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124719

Dato: 17.08.2020

Nei til vaksinasjon