Høringssvar fra Frank Svendsen

Dato: 05.08.2020

Som medborger i landet reagerer jeg sterkt på at regjeringen forsøker endre en vedtatt lov på grunn av 1 tilfelle av viruspandemi, der det faktisk hersker usikkerhet på antall syke og døde verden over. Hvor mye kan man stole på statistikken som blir gitt fra alle land, og de som er ført opp som døde, var den egentlige årsaken Covid-19? Med så mange usikkerheter må statistikken granskes i dybden først, og selvfølgelig må alle bivirkninger utredes nøye før en vaksine vurderes brukt i Norge.

Befolkningen må beskyttes mot slike overtramp av sine rettigheter fordi befolkningen må kunne stole på at uansett hva andre lands regjeringer gjør, beskytter de folkevalgte på Stortinget Norges befolkning og ikke handler overilt selv i krisesituasjoner. Å bruke befolkningen som testobjekt for en lite undersøkt vaksine er et svært alvorlig overgrep, fordi hvilken information vil myndighetene presentere for å få frivillige? Generelt stoler Ola og Kari Nordmann på myndighetene, men dette må ikke utnyttes på noen som helst måte - uansett årsak.

Denne loven må aldri endres, og forslaget må avvises for å beskytte Norges befolkning.