Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 388413

Dato: 05.08.2020

Nei! til utprøving av genteknologi på mennesker.

Nei! til påtvunget vaksinering av eksperimentell vaksine.