Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 649488

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot på tvang og klinisk utprøving uten samtykke og mot fri vilje!!