Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 212503

Dato: 04.08.2020

Totalt i mot!!!!!