Høringssvar fra Bernt Buvarp

Dato: 04.08.2020

Hei.

Som borger i Norge ønsker jeg ikke at loven endres.

At coronaviruset brukes som påskudd for å endre loven er høyst bekymrigsfullt og betenkelig.

Norge er ikke med i EU og vi trenger ikke, og skal ikke, endre våre lover slik at det går ut over befolkningens sikkerhet.

På vegne av norges befolkning anbefaler jeg at dette forslaget stemmes ned og at det settes ned forbud mot hasteendringer og andre endringer på området.

Norske borgere er ikke forsøkskaniner.