Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 585179

Dato: 09.08.2020

Nei- jeg synes dette blir å overreagere. Vi vet allerede at god håndvask er det som er mest effektivt, og når folk som er syke holder seg hjemme så er det ikke lengre smittefare.