Høringssvar fra Solveig E. Hopland

Dato: 04.08.2020

Jeg fratar herved regjeringen all makt til å bestemme over min fysiske kropp.

Jeg gir ikke mitt samtykke til lovendringer i vårt land Norge, uten juridisk bindende folkeavstemninger.