Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 520240

Dato: 09.08.2020

Jeg vil ikke bli behandlet med vaksinen som ødelegger meg og også ødelegger Nobelt dna. Jeg er ikke kveg men et menneske.