Høringssvar fra Leni Folkestad

Dato: 04.08.2020

Genteknologiske eksperiment skal ikkje under noken omstendighet tvangsutførast på Norges befolkning.