Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 450347

Dato: 05.08.2020

NEI til endringer i Genteknologiloven gjennom å opprettet ny forskrift til denne som tillater bruk av GenModifiserte Organismer som endrer et menneskes DNA i legemidler og vaksiner. Jeg mener dette er å gamble med befolkningens helse fordi man ikke vet hvilke senvirkninger dette kan påføre folkets helse!