Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 04.08.2020

Jeg er i mot all klinisk utprøving og Gen forsking for å utvikle syntetiske midler knyttet til Covid-19