Høringssvar fra Karin Trysberg

Dato: 04.08.2020

Jeg er imot klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19, eller andre sykdommer