Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279473

Dato: 04.08.2020

Er i mot genmodifisering