Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129746

Dato: 18.08.2020

Nei til testing av Genmodifisert vaksine på mennesker!