Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 723541

Dato: 03.08.2020

Dette vil jeg ikke godkjenne at man skal vaksineres eller behandles med GMO i forbindelse med covid 19.