Høringssvar fra SmartFri

Dato: 02.08.2020

PROFESSOR: NORSKE HELSEMYNDIGHETER OG WHOs TROVERDIGHET LIGGER I GRUS

En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk.

To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom, mener han.

Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.

- WHOs troverdighet ligger i grus. Jeg var en av de skarpeste kritikerne av pandemi-beredskapen i fjor, men dette er mye verre enn jeg hadde fryktet, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.

- Den tidligere lederen for Europarådets helsekomité, Dr. Wolfgang Wodarg, sa at dette er ”en av de største medisinskandaler i dette århundret”, og jeg tror dessverre det vil vise seg at han har rett i denne påstanden, fortsetter Solbakk.

3. juni publiserte det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) artikkelen WHO and the pandemic flu “conspiracies”.

Ifølge Solbakk uttalte BMJs sjefsredaktør da at det som nå er avdekket, kan få så alvorlige konsekvenser for WHO at ledelsen må gå for at troverdigheten til institusjonen igjen kan bygges opp.

- Jeg mener at når BMJs sjefsredaktør uttaler dette, bør man i Norge kunne spørre om noen av de som stod i spissen for å gjennomføre disse hårreisende tiltakene mot svineinfluensaen i Norge, også bør stilles ansvarlige, sier Solbakk.

- Norske helsemyndigheters råd var en blåkopi av WHOs råd. Den ukritiske holdningen til norske helsemyndigheter kan komme av at vår egen helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er styreleder for WHOs regionkontor i København, og har problemer med å holde nødvendig distanse, sier Solbakk.

- Norge var en av de ivrigste i klassen for å følge opp WHOs helseråd, råd som det nå er blitt klart dokumentert at var sterkt influert av den farmasøytiske industrien, fortsetter han.

Vi vil ikke ha noe forskrift på dette. Det fører til tvang og det er vi imot. Vil ikke ha en gjentagelse av en vaksinasjon, som kan ødelegge mennesker.