Høringssvar fra Helga Gilberg

Dato: 18.08.2020

Høringssvar Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19

Norge har ingen genmodifiserte planter eller matvarer/forprodukter med genmodifiserte organismer. Produkter godkjent i EU er også forbudt i Norge med mindre myndighetene har vurdert og tillatt produktet.

Norge har verdens strengeste regelverk for genemodifiserte organismer (GMO). Det har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som verdens beste.

Det er derfor fullstendig paradoksalt at regjeringen gjennom godkjenningsfritak i forhold til Covid-19 vil innføre og ta i bruk GMO-vaksiner. Samtidig som vi gjennom lovgivningen beskyttes mot GMO i matvarer og dyrefor, skal hele befolkningen gjennom injeksjon tilføres genmodifisert virusvaksine. Fremmed genmateriell vil bli ført inn i cellene våre. Dette trass i at man ikke har noen erfaring med slik genterapi på mennesker. Vi vet ikke hva dette vil medfører hverken for de som vil bli vaksinert eller for framtidige generasjoner.

Det norske folk kan og må ikke bli utsatt for dette eksperimentet som ingn vet rekkevidden av. Jeg ber regjering og Storting si nei til GMO-vaksine i Norge.

Berkåk 18.08.2020

Helga Gilberg

Kroveien 3

7391 Rennebu

Tlf. 92609671