Høringssvar fra Jørgen Jarl Jernes

Dato: 09.08.2020

Dette MÅ være frivillig. Ingen skal tvangsvaksinere meg.