Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103361

Dato: 03.08.2020

Hva pokker er det dere ønsker å utsette befolkningen for, dette er jeg helt klart i mot!