Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120140

Dato: 16.08.2020

Jeg er imot dette og vil derfor ikke at dette skal bli lovlig/godkjent/vedtatt