Høringssvar fra Jasminka Markovska

Dato: 10.08.2020

Jeg er veldig sterkt imot og ganske opprørt over foreslåtte endringer i bioteknologiloven og foreslåtte endringer i genteknologiloven som skal tillate at befolkningen utsettes for testing av ny og usikker genmodifiseringsteknologi via vaksiner. Også at befolkningen er ikke informert om disse forslagene og at fagfolk ikke har sørget for en offentlig og kunnskapsbasert transparent debatt om det samme. Dette er høyst udemokratisk mener jeg.

Det har kommet varsler fra fagfolk som advarer mot bruk av slike vaksiner siden teknologien er helt ny og ikke testet ordentlig. Det er nevnte farer for autoimmune forstyrrelser og blanding av fremmed genmaterialle med menneskets DNA og RNA via mRNA stoff som er påvisst til å skape sterke bivirkninger hos mennesker. Fra de få forsøkene og testene som er allerede blitt utført, som for eks. selskapet Moderne har informert om, er det en stor andel av testsubjektene som har fått alvorlige bivirkninger og de kan ikke garantere at vaksinen er trygg. Disse bivirkningene kan ikke reverseres og kan tom tå i arv slik at dette påvirker fremtidige generasjoner.

Jeg ser på dette som høyst uansvarlig og uforsvarlig politikk som strider med etikk og moral og det finnes ingen medisinske ,økonomiskee andre grunner som kan rettferdiggjøre at det eksperimenteres med uskyldige voksne mennesker og barn på denne måten.

Mvh

Jasminka Markovska