Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 663220

Dato: 09.08.2020

I mot forslaget.