Høringssvar fra Håvard Windingstad

Dato: 18.08.2020

GMO-vaksiner er potensielt farlig for miljøet:

"Human use of a GMO as vaccine requires rigorous tests to control their attenuation and the absence of reversion to virulence, their persistence and biodistribution in the vaccinated subject, their ability to survive outside the host in the environment and their genetic stability [54,55]. Issues raised by use of antibiotic resistance markers need to be addressed and evidence for lack of shedding of live micro-organisms by vaccinated persons should also be assessed. Concerning recombinant live mycobacteria, the possibility of exchange of genetic material with naturally occurring environmental mycobacteria needs to be studied and requires an assessment of the consequences of such genetic exchange"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4494264/

Det kommer frem av høringsnotat at departementets motivasjon her er politisk prestisje:

"Den negative symboleffekten ved at Norge ikke slutter seg til den nye rettsakten vil etter vår vurdering være svært uheldig. Norge arbeider meget aktivt på den globale arenaen for å legge til rette for arbeidet med å utvikle legemidler og vaksiner for å begrense covid-pandemien. Norge har en lederrolle i WHOs Solidarity studie for å klarlegge om eksisterende legemidler kan brukes til å behandle covid-19. Det gjelder også arbeidet med vaksineutvikling mot covid-19, og etableringen av et system for å gjøre slike vaksiner tilgjengelige for alle land uavhengig av kjøpekraft. I dette ligger også en forventing om at vi må legge til rette for kliniske studier i Norge"

Det betyr at departementet er villig til å risikere nordmenns helse,liv, og biologi for å fremstå som en flink nasjon i det globale statssystemet.

Videre er ikke denne pandemien spesielt farlig for det menneskelige samfunn da dødeligheten ikke er større en allerede eksisterende epidemier vi allerede lever med:

Rapportert dødelighet hittil 777,439 personer på verdensbasis

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Eksperimentel prøving av GMO-vaksiner på store grupper verden øver har potensialet for å skape stor skade på en større gruppe enn det som er dødeligheten til Covid-19.

Og sist men ikke minst så er forslaget til forskriften et direkte brudd på Kongeriket norges grunnlov. Selve EØS-loven bryter med konstitusjonen:

EØS-avtalen overgår Norsk lov, og den lovgivende forsamling. Detter er et direkte brudd på grunnlovens paragraf § 2.

"Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene"

EØS-lovens § 2. lyder som følger:

"Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom en forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt med en annen forskrift, eller kommer i konflikt med en senere lov"

Til slutt vil jeg minne dere i departementet på at det finnes noe som heter Norsk konstitusjon, og at det er en personlig plikt som følger med å være en norsk statsborger:

Grunnlovens § 119.

"Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue.

Anvendelsen av denne grunnsetning og de begrensninger den bør ha, bestemmes ved lov."

Håndbok for soldaten beskriver Norges forsvar i relasjon til Grunnlovens §119.

"Som fri nasjon har vi rett til å leve vårt eget liv uten innblanding fra andre land. Om noen med svik eller vold prøver å undertrykke oss, har vi derfor både plikt og rett til å verge oss med våpen i hånd.

Å forsvare landet betyr ikke bare å verge vårt geografiske område og de enkelte borgeres liv. Det betyr også å verge vår kultur, vår sosiale og politiske frihet og våre frie instutisjoner"

Det betyr at skulle dere vedta den forskriften så er det en kriminell handling som bryter norsk konstitusjon. Så nå som jeg har informert dere om det, så kan dere ikke i senere tid påberope dere at dere ikke var klar over det.

Det betyr at dere ikke kan vedta forskriften fordi den er ulovlig.

Og enhver statens borger er pliktig til å stoppe slike handlinger for å værne fedrelandet.

Det er derfor jeg skriver dette brevet.