Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 814350

Dato: 03.08.2020

Jeg ønsker IKKE UTPRØVING OG UTLEVERING AV GMO-LEGEMIDLER TIL BEHANDLING ELLER FOREBYGGING AV COVID 19