Høringssvar fra Jan Harald Lilledrange

Dato: 10.08.2020

Jeg går sterkt imot dette forslag om utprøving av human medisin