Høringssvar fra Hildegunn Aadland

Dato: 10.08.2020

Jeg er sterk motstander av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19