Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 635226

Dato: 09.08.2020

Nei, til dette!