Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 592555

Dato: 03.08.2020

Jeg svarer NEI til dette forslaget !