Høringssvar fra Tone Kongelf

Dato: 04.08.2020

NEI til tvungen vaksinering 😡