Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 319497

Dato: 04.08.2020

Hei! Jeg finner meg ikke i disse drakoniske ting. Jeg protester mot att regjeringen vil inføre detta til skade for befolkningen! Stoppa dette nå!